Thông tin liên hệ

tên liên hệ

email liên hệ

điện thoại

nội dung liên hệ

Tổng kho 1:
Đc: 155 Trường Chinh , Đống Đa , Hà Nội.
Tổng kho 2:
Đc: Cụm công nghiệp lai xã hoài , Hà Nội.
Tổng kho 3:
Đc3: 68 dương đình nghệ, cầu giấy, Hà Nội.
TEL: 0945912787 Or 01272045456